Naučná stezka Červené Blato

Naučná stezka Červené Blato

Přírodní rezervace Červené blato se nachází na jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a patří k nejrozsáhlejším rašeliništím jižních Čech. Vrstva rašeliny na některých místech dosahuje hloubky až 8 metrů.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete hromadné dopravy nebo zaparkovat v cca 4 km vzdáleném Petříkově.

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny.

Doplňující informace

Od roku 1774 se zde těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Ve 20. stol. byla těžba ukončena a plochy, jež podléhaly těžbě, se velmi dobe regenerují. Návštěvník zde nalezne pestrou mozajku rašelinných biotopů, od bezlesí až po prales s významnou flórou a faunou. Daří se zde vzácné borovici blatce, z dalších je významná např. bříza pýřitá a bělokorá, krušina olšová, rojovník bahenní či suchopýr pochvatý. V blatkových borech žijí především bezobratlí. Hojně se zde vyskytují motýli a rozsáhlé lesy jsou útočištěm i řady ptáků. Rašeliništěm prochází stejnojmenná 4 km dlouhá naučná stezka vedoucí převážně po lesních pěšinách a atraktivních dřevěných povalových chodníčcích.