Přidat do programu

Zámek Kratochvíle

 

Zámek Kratochvíle, to je renesanční klenot mezi rybníky Netolické pánve. Toto malebné panské sídlo obklopené vodním příkopem a renesanční zahradou nechal na sklonku 16. století postavit Vilém z Rožmberka. Výstavbou zámku byl pověřen stavitel Baldassare Maggi z Arogna.

Během prohlídky zámku si můžete prohlédnout zajímavé původní renesanční interiéry s manýristickými malbami a bohatou figurální štukovou výzdobou, kde se na konci 16. a začátku 17. století odehrávaly lovecké, hudební, kulturní a společenské radovánky posledních Rožmberků a jejich hostů. K nejcennějším z interiérů patří Zlatý sál s lunetovou valenou klenbou, jenž sloužil k reprezentativním účelům.

Na reliéfní výzdobě zámku se během 16. století podílel také italský štukatér Antonio Malana a malířské práce zajistil Georg Widman.

Zpět