Přidat do programu

Dům přírody Třeboňska

Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje informace o přírodě, naučných stezkách a turistických zajímavostech v krajině Třeboňska, suvenýry, mapky, pohledy aj.

Moderně pojatá stálá expozice "Krajina a lidé" vás seznámí s historickým vývojem zdejší krajiny, s dílem renesančních rybníkářů, s příběhem třeboňských lázní a především s výjimečným přírodním bohatstvím Třeboňska. Ve videosále uvidíte Rok v krajině mokřadů nebo Rybářův den a v expozici můžete vyzkoušet zábavně-naučné aktivity pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Dům přírody Třeboňska se nachází v prostorách Státního zámku Třeboň. Na jeho vchod vás upozorní jezírko s vodopádem, který je tvořen 200 let starými výpustními troubami z proslulého rybníka Rožmberk.

Více informací a otevírací doba na www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

Zpět