Sladovna Písek

Sladovna Písek

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí a kde je možné volně překračovat hranici mezi světem dětí a dospělých. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského „škola hrou“.

Přístupnost

Celoročně dle otevírací doby.

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku.

Jak se tam dostanete

Krásně zrekonstruovanou budovu Sladovny najdete v samotném centu Písku, přímo na břehu řeky Otavy. Přístup je průchodem u Městského úřadu z Velkého náměstí, kudy se dostanete na vnitřní dvůr, odkud je možné vstoupit také do Prácheňského muzea. V přízemí Sladovny sídlí i Turistické informační centrum.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Doplňující informace

Ve Sladovně se po dlouhou dobu vyráběl slad. Přivezené zrno se vydávalo na svou cestu právě ve sladovně, tento první krok je důležitý pro celou jeho budoucnost. Dnes přijíždějí do Sladovny děti a my věříme, že jejich zážitek v dětech bude „klíčit“ a bude jim pomáhat v růstu a dalším rozvoji.

Rozlehlá budova sladovny nabízí ve čtyřech patrech stálé i dočasné výstavy, které prostřednictvím hry nabízí spoustu inspirace, kreativity, zážitků a poznání. Proto je možné se opakovaně vracet a objevovat ještě neobjevené.

Základní princip výstav je jednoduchý. Děti a jejich dospělí vystoupí na chvíli z našeho reálného světa a vstoupí do příběhu, kde zažijí mnoho situací. V nich se musí chovat aktivně, pomáhat si, rozhodovat se a nést za své konání odpovědnost. Věříme, že potom, co výstavy opustí a vrátí se do reálného světa, zůstane v nich tento zážitek a pomůže jim v jejich dalším učení a rozvoji.