Přidat do programu

Vltavotýnské podzemní chodby

Turistické informační centrum Týn nad Vltavou nabízí svým návštvníkům jako jednu ze svých poutavých expozic návštěvu podzemních chodeb.

Užijte si adrenalinovou prohlídku tajemného středověkého labyrintu v podzemí města! Projdete sklepním bludištěm, prožijete tajemné pověsti o ohnivém kočáru a čertovi, navštívíte dno studny a při cestě na denní světlo prozkoumáte dvě expozice věnované naučným stezkám Velký Depot a Potahová stezka. Další části rozlehlého vltavotýnského podzemí na zpřístupnění čekají…

Trasa je dlouhá přes 160 m, je třeba ji projít oběma směry, celková délka prohlídky je tedy cca 320 m. Vltavotýnské podzemní chodby jsou středověké, podle archeologických nálezů vznikly patrně v 15. století. Jsou ručně raženy ve skalnatém podloží, které tvoří biotitická pararula. Původ vzniku labyrintu není zcela objasněn. V zásadě existují tři teorie: odvodnění náměstí se zásobárnou pitné vody, úkryt před nebezpečím včetně únikové cesty nebo těžba dosud neurčeného nerostu.

Prohlídka podzemních chodeb není vhodná pro osoby s pohybovým omezením či pro osoby se strachem ze stísněných prostor. V těchto případech doporučujeme využít interaktivní tabuli s virtuální prohlídkou podzemních chodeb, která je umístěna v infocentru, přímo u vstupu do podzemních chodeb. 

Podzemní chodby jsou každoročně otevřeny od května do září. Pro větší skupinu zájemců je možné zprostředkovat prohlídku podzemních chodeb v období od května do září rovněž mimo uvedenou otevírací dobu. V tomto případě prosím kontaktujte turistické informační centrum na tel. 385 772 301 či emailu infocentrum@tnv.cz.

Zpět