Přidat do programu

Tvrz Drslavice

Drslavická tvrz je goticko-renesanční stavba, která se nachází v obci Drslavice v okrese Prachatice.

Vznikla zřejmě ve 14. století. Avšak vesnice Drslavice je písemně doložena až na sklonku 14. století, mnohem později, než napovídá český čelední typ jejího názvu, nasvědčující vzniku v rámci vnitřní kolonizace nejméně o dvě století dříve. Prvními držiteli tvrze byli vladykové z Drslavic. Po nich se dostala do moci Eggenbergů, poté Rožmberků a Schwarzenbergů. Postupně ztrácela svou rezidenční funkci, tu nahrazovala funkce hospodářská. Úpadek tvrze nastal po roce 1619, kdy vyhořela. Hospodářský dvůr byl obnoven, tvrz však nikoliv. V roce 1778 byla tvrz upravena na sýpku, tomuto účelu sloužila až do roku 1803, kdy byla po částech rozprodána poddaným. V roce 1931 tvrz koupili manželé Švejdovi, jejich potomek, Zdeněk Švejda, bývalý stíhací pilot, tvrz dnes rekonstruuje.

V současné době není stanovena pevná doba provozu.

Kontakty:

Zpět