Centrum Mistra Jana Husa

Centrum Mistra Jana Husa

Centrum Mistra Jana Husa v Husinci bylo prohlášeno za kulturní památku. Jedná se o objekty tří měšťanských domů, stodoly a provozní budovy. Celý areál je určen pro kulturně vzdělávací účely.

Přístupnost

Květen - říjen dle otevírací doby.

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku.

Jak se tam dostanete

Centrum se nachází u hlavní silnice, kam se pohodlně dostanete autem, na kole či pěšky.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Doplňující informace

Součástí celkové obnovy Památníku Mistra Jana Husa, respektive Centra Mistra Jana Husa v Husinci, bylo vytvoření nové expozice věnované době, životu, dílu, tradici a odkazu českého reformátora. Je pochopitelné, že nová výstava musela respektovat místo, které je tradičním Husovým rodištěm a kde se v památném objektu nachází tzv. Husova světnička, spojovaná s narozením a dětstvím Jana Husa. Starobylost místa jihočeského Husince jako Husova rodiště uchovávající tuto tradici dokládají literární památky a doklady již z doby utrakvismu. Označení stavby jako Národní kulturní památka v roce 1978 předcházely bohaté dějiny místa v době národního obrození i ve 20. století.