Přidat do programu

Šelmberk

Svou polohou, historií a prostorovým uspořádáním je ideálním místem pro vybudování historicko řemeslně vzdělávacího centra. Zřícenina hradu Šelmberk se zachovalou bergfritovou věží je dominantou centra i celé lokality. Hrad je důležitou součástí Historicko řemeslně vzdělávacího centra. Součástí projektu je vznik expozice o funkci jednotlivých částí hradu, jejich výstavbě, obyvatelích a historických událostech v prostorách hradu.

Oteveřeno - Prostory v areálu
duben – říjen: soboty, neděle a svátky 10:00 - 17:00
Mimo tuto dobu jsou přístupné rozvaliny hradu po červené turistické značce. Dvůr areálu s expozicemi je uzavřen a zapezpečen.

Zpět