Přidat do programu

Červený Dvůr zámecký park

Červený Dvůr je Schwarzenberský barokní zámecký komplex asi 1 km východně od obce Chvalšiny, jež se nachází 8 km severozápadně od Českého Krumlova. Vlastníkem Červeného Dvora byl původně rod Rožmberků, posléze patřil Habsburkům a nakonec Schwarzenberkům. Především za panování knížete Josefa Adama ze Schwarzenberku (1741 - 1782) zažíval Červený dvůr období rozkvětu. Interiéry zámku byly přestavěny v rokokovém stylu a výraznou proměnou prošel i zámecký park. Za Josefa Adolfa II ze Schwarzenberku (1833 - 1888) byl park přeměněn z pravidelné francouzské zahrady v rozsáhlý krajinářský park. V zámku se nachází řada hodnotných interiérů. Je to např. tzv. čínský sál s rokokovými nástěnnými malbami Františka Jakuba Prokyše z r. 1756  či z 19. století dochovaný známý sál s francouzskými tapetami.

Zámek je obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Park o rozloze 117 ha se rozprostírá východně od zámku. V jeho areálu se nachází hrobka zvaná Waltersruhe (kaple sv. Kříže) z r. 1841. Parkem také vede naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“, jež své návštěvníky seznámí s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase vás čeká 14 zastavení.

V současné době se v zámku nachází psychiatrická léčebna specializující se na léčbu alkoholismu a drogových závislostí. Park jako nezbytné zázemí léčebny je ale od konce roku 2003 celoročně přístupný veřejnosti. Po předchozí domluvě s vedením léčebny je možné navštívit i interiéry zámku.

 

Zpět