Galerie Fara a Malé plánské muzeum

Galerie Fara a Malé plánské muzeum

Masaryk, Kafka, Kemr. Ti všichni jezdili do Plané a také se o nich něco dozvíte v Malém plánském muzeu na faře.

Galerie a muzeum se nachází v historické budově fary, nově zrekonstruované.

Před otevřením galerie věnovali a zapůjčili řadu předmětů sami obyvatelé. Nejcennějším exponátem v galerii je mohutná bible z roku 1771, která patří do majetku farní knihovny. Tu v Plané na začátku 19. století založil farář Josef Gewinner. Je zde vystavena část pozůstalosti a obrazů Ládi Touska, které vystavoval starosta Plané František Hnojna (narodil se v roce 1876). 

Vdova po známém podnikateli, kterému rodinnou vilu navrh spoluautor pražského Tančícího domu Vlado Milunic, poskytla různé dokumenty, jejichž původ sahá až do roku 1910. Obraz z roku 1936 zachycuje několik generací rodiny Hnojnovy. Můžete si prohlédnout  panely věnované slavným plánským vilám a chalupám nebo návštěvě T. G. Masaryka v Plané či pobytu Franze Kafky. Oblíbeným artefaktem se jistě stanou osobní věci a především typické brýle herce Josefa Kemra, který v Plané chalupařil a oblíbený tu byl za péči o kapličky.