Golfklub Čertovo břemeno

Golfklub Čertovo břemeno

Zcela jiné golfové hřiště, které neznásilňuje přírodu, ale naopak s ní souzní.

Golfové hřiště zasazené do unikátní přírody Jistebnické vrchoviny, kde se architektura stala nedílnou součástí historické a současné středoevropské krajiny.

Golfové hřiště na Čertově břemeni je zcela jiné golfové hřiště - totiž takové, které neznásilňuje krajinu svojí globalizovanou umělostí, ale naopak kultivuje a zviditelňuje to, co je na stávající krajině silné a krásné. Stavba je v této logice přírodě podřízena a je jí inspirována, neexhibuje, ale dává možnost pozorovat okolí v tichém úžasu.