Přidat do programu

Muzeum Koněspřežky v Českých Budějovicích

V letech 1825-1832 byla mezi Českými Budějovicemi a Linzem vybudována železniční trať pro vozy tažené koňmi. V r. 1836 byla prodloužena až do rakouského Gmundenu. Ve své době byla tato koněspřežka nejdelší železnicí na evropském kontinentu.

K nejvýznamnějším dochovaným památkám této železnice na českém území patří strážní domek č. 1 z r. 1828 nacházející se v Mánesově ulici. Zdejší expozice Vás seznámí s historií dráhy, nelehkým životem drážních dělníků i současností strážních domků. Součástí prohlídky jsou i dokumentární a hrané filmy z historie koněspřežky.

Strážní domek číslo 1 v Mánesově ulici je i přes dílčí stavební úpravy jedinou autentickou stavbou ve městě, která má přímý vztah ke koněspřežní železnici. V tomto domku dříve bydleli drážní strážníci, zaměstnanci železniční společnosti. Každý strážník měl na starost zhruba 3 km dlouhý úsek a kromě dohledu nad ním prováděl i nejnutnější práce na údržbě kolejiště.

Zpět