Přidat do programu

Selský dvůr Holašovice

 

Selský dvůr se nachází ve statku čp. 6 v Holašovicích, malebné vesničce s prvky selského baroka na jihu Čech. Jeho existence je prvně doložena vyšebrodským urbářem z r. 1524. Více než 250 let probíhaly život a práce rodinných předků v poddanství a robotě pro vyšebrodský klášter, v jehož majetku byl statek veden. Teprve zrušením nevolnictví se této zátěže zbavili, a mohli tak využít své práce jen pro sebe. Díky tomu jim povedlo během dvou generací hospodářství rozšířit a zvelebit.

První předek, o němž se zmiňuje gruntovní kniha v r. 1638, se jmenoval Georg Strasendorf. V letech 1653 - 1713 na statku hospodařila rodina Buchlova, do které se přiženil Jan Stropek. Toto jméno bylo poté spojeno se statkem po několik generací. Za 2. světové války byl statek konfiskován, přidělen novému majiteli a značně zchátral. V r. 2003 se ho současní majitelé rozhodli vykoupit, opravit stavby a vzkřísit i rodové tradice. Po letech vynaloženého úsilí a nemalých finančních nákladů se jim podařilo splatit dluh předkům a dvůr oživili. Ve statku se nachází zajímavé muzeum, které dokumentuje život a nástroje, nářadí, zemědělské stroje a různé předměty denní potřeby vesnických obyvatel.

 

Zpět