Přidat do programu

Vodárenská věž

Vodárenská věž byla vystavěna v letech 1721-1724 a nachází se na pravém břehu Vltavy v bezprostřední blízkosti Litvínovického mostu. Původně zajišťovala přívod vody z řeky Vltavy do Samsonovy kašny, známé českobudějovické dominanty. Vodu odebírala z Vltavy až do počátku 20. století. Odebíraná voda se vytlačovala do měděné nádrže v nejvyšší části věže a odtud samotíží odtékala potrubím do města. Původně barokní věž byla r. 1882 upravena a zvýšena na 44,3 m. V této podobě stojí doteď. Zajímavostí je válcový vodojem osazený ve výšce 32 metrů.

V současné době je tato věž jednou z nejstarších v Jihočeském kraji. V posledních letech prošla citlivou rekonstrukcí interiéru a dnes nabízí komentované prohlídky, jejichž součástí jsou i dvě videoprojekce o historii vodárenství v Českých Budějovicích od založení města až po současnost.

Za prohlídku stojí i areál pod Vodárenskou věží, kde je umístěna naučná stezka s tematikou vodárenství, fontána symbolizující koloběh vody v přírodě a hravá vodní fontána Čevava.

S novou fasádou a opraveným hrázděním se vrátila v roce 2016 k původní barevnosti z konce 19. století a vítá návštěvníky nejen v celém areálu, ale také v interiéru při komentovaných prohlídkách.

Maximální kapacita prohlídek je 20 míst, z toho 15 lze předem rezervovat prostřednictvím vodarenskavezcb.cz, ostatní zůstávají pro volně příchozí.

Zpět