Přidat do programu

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Zámek v Jindřichově Hradci prodělal složitý stavební vývoj. Původní název dnešního Jindřichova Hradce v latině „Nova Domus“ a v němčině „Neuhaus“ napovídá, že hrad měl nějakého předchůdce. Soustavný výzkum umožnil zhodnotit počátky zdejšího osídlení. Jeho výsledky vedou k závěru, že již v 10. století zde bylo slovanské hradiště, které nepochybně hrálo svou roli v přemyslovské hradské správě. Před dvorní fasádou paláce Adama II. byly nalezeny zbytky valového opevnění. Až do objevení těchto skutečností se datoval vznik hradiště na konec 12. století. Dalším dokladem starobylosti zdejšího osídlení jsou nálezy v kostele sv. Jana Křtitele, na jehož místě stál koncem 12. století velký románský kostel. Tím se posouvá založení nejstarších kamenných staveb v Jindřichově Hradci do doby před příchodem Vítkovců. Pro původní královskou držbu hradu hovoří i fakt, že roku 1277 král Přemysl Otakar II. krátce odebral hrad Oldřichovi I. jako bývalý korunní statek. O rok později se vrací do Hradce. Lze tedy předpokládat, že kamenný hrad, který náleží mezi nejstarší královské hrady s obvodovou zástavbou, byl královským založením a v rozestavěné podobě byl převzat a dobudován Vítkovci. Jméno prvního zdejšího Vítkovce – Jindřicha pak přešlo do názvu hradu i města.

 

Nabídka prohlídkových tras:

 

Trasa A - Adamovo stavení

Klasická zámecká expozice s komnatami zařízenými ve stylu renesance, baroka, rokoka, empíru a klasicismu. K vybavení patří množství nábytku, obrazů a porcelánu. Za unikátní můžeme považovat původní renesanční tzv. Zelené pokoje a dílo českého malíře vrcholného baroka Petra Brandla "Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím". Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondel, unikátní stavbě s bohatou vnitřní výzdobou, provedenou ve stylu manýrismu.

Trasa B - Gotický palác

Středověký hrad s původními interiéry, Královským sálem s minigalerií českých bájných i skutečných panovníků, hradní kaplí sv. Ducha, Černou kuchyní a evropským unikátem - Svatojiřskou legendou (nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338). Můžete zde spatřit tzv. Jindřichohradeckou madonu (pozdně gotická desková malba z roku 1460).

Trasa C - Interiéry 18. a 19. století

Prohlídková trasa s klasicistními pokoji, jejichž vybavení je přeneseno z černínského loveckého zámečku Jemčina, a to včetně galerie obrazů černínské psí smečky. Dále pak původní interiéry z konce 19. století, galerie portrétů rodiny Černínů (posledních majitelů zámku) a na závěr perla evropského manýrismu zahradní Rondel.

Černá věž + Černá kuchyně

Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Věž nabízí panoramatický a malebný výhled na celé město a jeho široké okolí. V prohlídce Černé věže je zahrnuta i návštěva 500 let staré Černé kuchyně.

Zpět