Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Zámek v Jindřichově Hradci je třetí největší památkový objekt v České republice.

Přístupnost

Duben až září, dle aktuální návštěvní doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z Hradeckých parkovišť

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Doplňující informace

Zámek v Jindřichově Hradci prodělal složitý stavební vývoj. Původní název dnešního Jindřichova Hradce v latině „Nova Domus“ a v němčině „Neuhaus“ napovídá, že hrad měl nějakého předchůdce. Soustavný výzkum umožnil zhodnotit počátky zdejšího osídlení. Jeho výsledky vedou k závěru, že již v 10. století zde bylo slovanské hradiště, které nepochybně hrálo svou roli v přemyslovské hradské správě. Před dvorní fasádou paláce Adama II. byly nalezeny zbytky valového opevnění. Až do objevení těchto skutečností se datoval vznik hradiště na konec 12. století. Dalším dokladem starobylosti zdejšího osídlení jsou nálezy v kostele sv. Jana Křtitele, na jehož místě stál koncem 12. století velký románský kostel. Tím se posouvá založení nejstarších kamenných staveb v Jindřichově Hradci do doby před příchodem Vítkovců. Pro původní královskou držbu hradu hovoří i fakt, že roku 1277 král Přemysl Otakar II. krátce odebral hrad Oldřichovi I. jako bývalý korunní statek. O rok později se vrací do Hradce. Lze tedy předpokládat, že kamenný hrad, který náleží mezi nejstarší královské hrady s obvodovou zástavbou, byl královským založením a v rozestavěné podobě byl převzat a dobudován Vítkovci. Jméno prvního zdejšího Vítkovce – Jindřicha pak přešlo do názvu hradu i města.