Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou

Státní zámek Hluboká je bílou dominantou čnějící nad městem. Vzpomínku zanechají krásně vybavené interiéry, kam vede několik komentovaných prohlídek. Za zmínku stojí i přístupné rozlehlé zahrady.

Přístupnost

Celoročně dle otevírací doby (zámek, nádvoří, spodní zahrada). Horní zahrada a prostor před zámkem celoročně otevřen.

Vstupné

ANO, na okruh dle aktuálního ceníku, do areálu zdarma

Jak se tam dostanete

Doporučujeme parkovat na centrálním parkovišti (u kruhového objezdu vedle Penny marketu). Cesta od parkoviště (900 m) vám zabere cca 25 minut pěšky, vede do kopce skrz hlavní zónu (turistické informační centrum, kavárny, restaurace, kostel). Můžete využít turistický vláček, který vyjíždí od parkoviště. Možnost parkovat i na hlavní zóně (Masarykova ulice, kde je ale menší kapacita a vyšší parkovné). K zámku z Masarykovy ulice je vjezd zakázán. 

Tři parkovací místa pro osoby disponujícími Parkovacím průkazem pro zdravotně postižené jsou cca 300m od zámku, za Alšovou jihočeskou galerií 

Cyklisté mají povinnost v areálu kolo pouze vodit. Detailní popis všech možností dopravy a parkování zde.

Doporučená délka návštěvy

minimálně 2 hodiny (1 hodina prohlídka zámku + 1 hodina zahrady)

Doplňující informace

Jeden z nejvyhledávanějších zámků naší země, zámek Hluboká, se tyčí na severním okraji budějovické rybniční pánve, na příkrém ostrohu nad řekou Vltavou.

Původně královský hrad se po mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga do Velké Británie, který se jako představitel významného a bohatého rodu zúčastnil korunovace britské královny Viktorie v roce 1838. Jako čestný diplomat habsburské monarchie cestoval na korunovaci se svou manželkou kněžnou Eleonorou, která velmi ovlivnila svými nápady vzhled zámku. Hluboká se záhy stala sídelním zámkem rodu Schwarzenberg. Široké návrší ostrožny umožňovalo rozšiřovat zámek a budovat v jeho okolí jak hospodářské dvory, tak i obory s množstvím zvěře. Zámek sám byl v první třetině 18. století barokně přestavěn a tuto podobu si udržel až do romantické přestavby kolem poloviny 19. století. Vzorem pro přestavbu tehdejšího barokního zámku byl hlavně královský zámek Windsdor. Po roce 1947 v tomto směru pokračoval československý stát. 

Stěny a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a ušlechtilým dřevem. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delft. Portréty na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu Schwarzenberg. Přístupné jsou i soukromé pokoje posledních majitelů Hluboké, knížete Adolfa a jeho manželky Hildy. V suterénu zámku je přístupná zámecká kuchyně se zámeckou cukrárnou a osobním i jídelním výtahem z počátku 20. století. 

Prohlídkové trasy:

I. prohlídková trasa (Reprezentační pokoje) se nachází v prvním patře. Na začátku a na konci se nachází široké schodiště. Trasa je dále kompletně přístupná.

II. prohlídková trasa (Soukromé apartmány) je bezbariérová z první poloviny, která se nachází v přízemí.

III. prohlídková trasa (kuchyně) je přístupná kromě kanceláře kuchařky a části chodby.

VI. prohlídková trasa (Zimní) je plně bezbariérová.

Reprezentační pokoje
Trasa nazvaná Reprezentační pokoje ukazuje tzv. piano nobile hlubockého zámku: ranní salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a expozici zbraní – předsíň zbrojnice a zámeckou zbrojnici. Stěny a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. Nejcennější nábytek se nachází v ranním salonu. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delft. Portréty na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu Schwarzenbergů. Zajímavá je ukázka cenného mobiliáře, který soustředil knížecí rod Schwarzenbergů. Jde o luxusně zařízené interiéry z 19. století včetně 10 723 knih, uložených v policích zámecké knihovny. Bohatá sbírka zbraní patří mezi nejcennější kolekce v českých zámeckých sbírkách.

Soukromé apartmány
Soukromé pokoje mají komornější charakter než tzv. piano nobile hlubockého zámku. Přibližují život posledních majitelů po romantické přestavbě v polovině 19. století, konkrétně knížecích párů Jana Adolfa II. Schwarzenberga s manželkou Eleonorou, roz. princeznu z Liechtensteinu, Adolfa Josefa s jeho manželkou Idou, roz. princeznu z Liechtensteinu, Jana Nepomuka II. s manželkou Terezií, roz. hraběnku Trauttsmandorf, a Adolfa s manželkou Hildou, roz. princeznou z Lucemburku a Nassau. Pokoje jsou zařízeny podle inventářů z posledního období pobytu Schwarzenbergů. Na trase je lovecká jídelna, přípravna, pracovna, mramorový sál, ložnice, pokoj pro služku a původní sanitární vybavení WC s koupelnou. Technickou zajímavostí je osobní a nákladní výtah. Zvýrazněným motivem je na prohlídkovém okruhu lov jako výrazný prvek života aristokratických obyvatel zámku, jejich rodin a přátel. Trasa prochází pokoji přízemí a prvního patra zámku.

Kuchyně
Unikátní ukázka kuchyně velkého panského domu. Stejně jako romantická přestavba zámku v 19. století, byla i orientace kuchyně a její poloha inspirována anglickými sídly. Kuchyně je v suterénu, v části orientované na sever, aby tehdejší provoz s velkými kuchyňskými sporáky nerušil život na zámku. Návštěvníka překvapí nejen svou rozlohou, ale i jednotlivými částmi zaměřenými podle úpravy a charakteru jednotlivých pokrmů (studená kuchyně, teplá kuchyně, cukrárna). Autentické vybavení a zařízení bylo používáno ještě krátce po roce 1945.

Věž
Velice zajímavý výhled na okolní krajinu umožňuje návštěva zámecké věže, pokud je ovšem příznivé počasí. Byla nově postavena po roce 1847 na místě původní věže barokního zámku, která se zřítila. Neměla hluboké základy a během radikální stavební rekonstrukce prvního nádvoří v 19. století byla stržena přední budova, která tvořila opěrné zdivo barokní věže. Nově postavená neogotická věž s cimbuřím měří od nádvoří 52 metrů, od dolního parteru zámeckého parku 58 metrů. Je o něco nižší než Černá věž v nedalekých Českých Budějovicích, která měří 71,9 metru, má však o 20 schodů na ochoz víc, celkem 245. Připočteme-li k výšce věže výšku ostrožny, na které zámek stojí, díváme se na okolní krajinu ze 102 metrů V případě špatného počasí bude věž zavřena!

Zimní prohlídková trasa
Přišel podzim, a přesto zámek Hluboká stále vítá návštěvníky. Bývalo tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna následujícího roku. Temperované prostory však umožňují pracovníkům zámku i v chladném období přivítat zájemce o prohlídku. Je co nabídnout. Postupně se instalovaly pokoje, které patří spíše ke komornějším. Ve větší části přízemí, které nabízí ke zhlédnutí zimní zámecký okruh, byla soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství. Nejprve projdeme do Hamiltonova salonu. Již na chodbě, kromě trofejí a grafických listů z 18. století s tématem lovu, si můžeme povšimnout zarámovaných fotografií členů knížecího rodu Schwarzenbergů. Motiv lovu nás provází i v dalších prostorách, kuřáckého salonu a malé jídelně Terezie. Dále následuje honosná lovecká jídelna, přípravna, malá jídelna Dr. Adolfa, jeho pracovna, obývací pokoj a ložnice.

Park
Zámek je obklopen anglickým parkem o velikosti téměř 200 hektarů. Park vznikal zejména v polovině 19. století, ovšem některé stromy byly vysazeny již mnohem dříve. Park byl rozčleněn cestami a alejemi, na travnatých loukách byly umístěny roztroušené skupiny stromů i solitérní exempláře. Součástí okolí zámku byly i obory.

Bezbariérový vstup
Zámek má umožněn bezbariérový vstup na 4 prohlídkové okruhy, do parku, zahrad a na zámecké nádvoří. K dispozici je i WC pro vozíčkáře.

Prosíme návštěvníky, aby o vozíčku předem informovali zaměstnance zámku, pokud se chystáte navštívit některou prohlídkovou trasu.

Víte, že...

… zámecká věž není v ose se vstupní bránou a kopii zámku najdete i v Africe?