Přidat do programu

Kostel Nejsvětější Trojice

K jižní straně kostela byla v pozdější době přistavena Pirchanská kaple, což je asi nejvzácnější součást kostela s výzdobou a hrobkou rodiny Šimona Pirchana. Hřbitov u kostela byl roku 1961 zrušen a přeměněn v park, přesto se však po jeho obvodu zachovaly některé významné hrobky, například velká empírová hrobka rodiny Landfrasovy mající podobu antického chrámu, rodinná hrobka černínských lesníků Wachtelů a dalších. Samotný kostel není přístupný.

Zpět