Kostel Božího Těla - Slavonice

Kostel Božího Těla - Slavonice

Kostel se nachází na severozápadním okraji Slavonic při Graselově stezce.

Kostel je nestarší stavbou ve Slavonicích, pochází zřejmě z doby kolem roku 1280. Původně gotická stavba byla při obléhání husity vypálena. Roku 1437 byla opravena. Ve druhé polovině 16. století se stal protestantským kostelem a dostal zasvěcení sv. Ducha. Další úpravy následovaly, ve třetí čtvrtině přistavěna třetí loď (dokončeno 1677) a roku 1620 přistavěna jižní loretánská kaple. Trojlodní kostel má zachované gotické zdivo a v presbytáři částečně zachované oblé přípory klenby původní výšky presbytáře. Hlavní oltář je raně barokní s obrazem Korunování Panny Marie (1771), jinak se v interiéru nachází rokokový poutní oltář (1780) a v boční lodi oltář sv. Floriána a sv. Rozálie.

Kostel lze navštívit během roku téměř kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s průvodkyní na telefonním čísle: +420 723 871 181.