Vorařské muzeum v Purkarci

Vorařské muzeum v Purkarci

Síň voroplavby na Vltavě obsahující sbírku dobových předmětů. Jsou zde instalovány informativní panely o spolcích Vltavan. Síň je dokladem práce a způsobu života vorařů a šífařů v povodí Vltavy a podává též informace o vodních elektrárnách ČEZ, a. s.

Přístupnost

Duben - říjen dle otevírací doby.

(Větší skupiny je nutno předem ohlásit na níže uvedená telefonní čísla, nebo písemně na uvedenou adresu)

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku.

Jak se tam dostanete

Nejpohodlněji se do muzea dostaneme autem: 18,5 km od Týna nad Vltavou, 22,3 km od Českých Budějovic

Doporučená délka návštěvy

1,5 hodiny

Doplňující informace

K 75. výročí založení spolku Vltavan v roce 1977 byla pro veřejnost otevřena „Síň tradic jihočeské voroplavby“. „Síň“ byla vybudována svépomocí, původně v domku č.p. 33 paní Marie Šlechtové. Největší podíl na vybudování měl nejstarší člen spolku (od roku 1924) br. František Vondrášek – jednatel spolku, lesní dělník, plavec s vrátenským patentem pro plavbu až do Hamburku a též purkarecký převozník. Pan Vondrášek sám vyrobil pro „Síň“ nejzákladnější exponáty a ve vltavanské kronice zevrubně popsal postup vázání vorů a pramenů. V tomto objektu byla expozice voroplavby až do roku 1993. V roce 1991 ve smyslu § 22 zákona 229/91 Sb. paní Šlechtová uplatnila nárok na vrácení objektu.

„Síň“ voroplavby byla znovu otevřena v roce 1995 v objektu č.p. 86, od roku 1955 budova MNV (Místní Národní Výbor) Na objektu byly provedeny nezbytné stavební úpravy. „Síň“ byla rozšířena o informativní expozice dalších spolků Vltavanu Praha, Davle a Štěchovic. V „Síni“ jsou rovněž informace ČEZu o vodních elektrárnách, o činnosti Povodí Vltavy v Českých Budějovicích a o JE Temelín.

Víte, že...

…je vorařství zapsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO?