Netolice - městská památková zóna

Netolice - městská památková zóna

Mimořádně zachovalé středověké jádro města s význačnými historickými památkami je vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Zachovalé středověké jádro města Netolice s množstvím historických památek je vyhlášeno městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o Netolickém hradě pochází z Kosmovy kroniky již v r. 981. Ve své době byly přemyslovský kastelánský hrad a trhová osada významným knížecím a královským správním, vojenským a obchodním centrem jižních Čech. Byly také křižovatkou několika obchodních stezek, z nichž nejznámější byla Linecká stezka.

Netolice byly proslulé chovem koní, trhy, rybníkářstvím a chlebem. V r. 1338 zde byl založen první pekařský cech v Čechách. Město je rovněž spojeno s osobností Štěpánka Netolického, zakladatele českého rybníkářství, který se zde v 15. století narodil.

Netolice jsou významné řadou zajímavých architektonických památek. Patří k nim přemyslovský kastelánský hrad, na jehož akropoli se nachází archeopark, a dva kostely - původně gotický kostel sv. Václava s románskými prvky a kostel P. Marie z pol. 13. století. V Netolicích také najdete náměstí s kašnou s neorenesanční radnicí, pivovar a solnici. Přes Rapačovský potok, jenž Netolicemi protéká, se klenou kamenné mostky. Na hrázi rybníka Mnich se pak nachází zbytky hrádku. Po těchto památkách vás také provede přibližně 3 km dlouhá naučná stezka.