Přidat do programu

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu

Muzeum Scharzenberského plavebního kanálu Chvalšiny se nachází ve zrekonstruovaném historickém objektu na náměstí obce, jež je rodištěm Josefa Rosenauera, autora Schwarzenberského plavebního kanálu.

Muzejní expozice seznamují návštěvníky s přírodou a přírodními památkami Šumavy. Největší prostor je pak věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu - návštěvníci mají možnost vidět exponáty dokládající život J. Rosenauera, dokumenty, obrazy, fotografie, historické předměty, jež podávají ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí. Vše vhodně doplňuje expozice s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě.

Návštěvou muzea mají milovníci Šumavy jedinečnou možnost prohloubit si své znalosti o historii a funkci této stavby a přiblížit si i jejího autora. Přece, kde jinde, než ve chvalšinském muzeu, mohou zhlédnout celý model stavby, být poučeni o rozdílu mezi dřeváky a "mejšlaty" a dozvědět se, co to jsou sáhové kameny.

Zpět