Přidat do programu

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny

 

JUDr. Otakar Kudrna byl vášnivým sběratelem historických a národopisných památek, jež shromažďoval ve svém době na náměstí v Netolicích, které zároveň sloužilo jako muzeum. V roce 1940 Kudrna zemřel a svůj dům s národopisnými památky odkázal městu.

Nynější muzeum vzniklo sloučením městského muzea v Netolicích a muzea Dr. O. Kudrny v jeho vlastním domě, v budově tzv. Rožmberského domu čp. 248.

Expozice v mezaninu a patře budovy je věnována dějinám hmotné kultury města a regionu, její součástí jsou i ukázky archeologických a geologických nálezů. Muzeum je proslulé mj. unikátní sbírkou dobových pohlednic, čítající na 160 tisíc exemplářů, a největší sbírkou blatských lidových výšivek vůbec.

Roku 1997 byla v muzeu otevřena nová národopisná expozice, jež představuje sbírky lidového nábytku, krojů, výšivek, zemědělského nářadí, stejně jako skla, porcelánu a cínového nádobí, užívaného v měšťanských domácnostech. V sále věnovaném zbraním je možné zhlédnout ukázky díla místních puškařských mistrů. Většina exponátů lidové kultury z oblasti Doudlebska, Prácheňska a Blat včetně rekonstrukce původního interiéru selské světnice pochází převážně z poloviny 19. století.

Ve středověkém sklepení se připravuje expozice přemyslovského hradiště, archeoparku a raného středověku. V objektu jsou pořádány příležitostné výstavy uměleckých děl. Zajímavý prostor pro návštěvníky nabízí zaklenutý vstupní průjezd s historickými štíty a lucernami i postupně utvářené lapidárium na dvorku budovy.

Muzeum poskytuje služby badatelům, zápůjčkami z bohatého depozitáře se podílí na pořádání tematických výstav v celé ČR.

Zpět