Tvrz Chlum

Tvrz Chlum

V centru Blanského lesa leží obec Křemže, s níž téměř splývá sousední osada Chlum. Zde se nachází několikrát v historii přestavovaná budova někdejší tvrze, jež byla postavena již ve 13. století.

Tvrz byla postavena snad již ve 13. století, kdy ves Chlum držel rod pánů z Chlumu. Tento rod se později rozvětvil: část sídlila nadále v Chlumu, druhá seděla na sousedním hrádku v Křemži. K dalším patří Dubenští, Častolárové a Eggenberkové. Tvrz zaznamenala v průběhu své existence několik přestaveb, které nakonec vedly v 17. století k přeměně tvrze na hospodářský dvůr.

Současná stavba pochází asi až z doby kolem roku 1500. Nejzachovalejší část představuje jižní nároží, kde zůstaly i zčásti valené klenby v přízemí a sgrafita. Ostatní zbytky vzaly za své v rámci úpravy tvrze na hospodářský objekt.