Přidat do programu

Gotické tvrze Kestřany

V Kestřanech narazíte na skutečně unikátní památku. V obci se nachází dvě tvrze - Horní tvrz a Dolní tvrz. Jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném sousedství. Dolní tvrz je na rovině. Jednalo se o vodní tvrz, kterou chránily močály řeky Otavy. Výraznou dominantou je čtvercová kamenná věž. Věž je třípatrová, původně byla obehnaná dřevěným opevněním. Přístup byl v úrovni prvního patra. Obytné prostory byly v dalších poschodích. Na severní straně jsou zbytky prevetu.
Dnes je Horní tvrz a zámek v soukromém vlastnictví, postupně dochází k opravě této jedinečné památky a snahou majitelů je pořádat pro veřejnost různé zajímavé akce, večerní prohlídky a rozšiřovat sortiment služeb pro návštěvníky. V Horní tvrzi jsou volně zpřístupněny interiéry. Majitel tvrze je přítomen i mimo sezonu.

Zpět