Řežabinec a Řežabinecké tůně

Řežabinec a Řežabinecké tůně

V srdci neporušené přírody

Mělký rybník byl vybudován v bývalém korytě řeky Otavy v roce 1530 na popud pána hradu Zvíkov Kryštofa ze Švamberka. Jeho hráz dlouhá 550 metrů tvoří vodní plochu o rozloze 87 ha. Nečištěný rybník se zarůstajícími břehy byl již r. 1949 prohlášen za přírodní rezervaci pro ochranu vodních rostlinných společenstev a vodního ptactva. Okolo celé rezervace vede 3 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi a ve východní části rybníku je umístěna z části volně přístupná pozorovací věž, ze které je možné sledovat okolní přírodu. V případě návštěvy lokality v rozmezí dubna až června má návštěvník možnost spatřit největší počet ptáků, nejvíce různých druhů ptáků se zde však vyskytuje na podzim.