Město Husinec

Město Husinec

Město Husinec se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 4,5 km severoseverozápadně od Prachatic.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291. Z roku 1359 je druhá písemná zmínka, týkající se povýšení obce na město Husinec. Z roku 1359 pochází i záznam o neopevněném městečku Hussenicz (německy Husinec). O deset let později (1369) se zde údajně narodil Jan Hus.

Ve 14.století byl založen hrad Hus u Záblatí (zřícenina hradu je zhruba 3 hodiny pěšky od Husince). Husinec byl i s řadou okolních obcí připojen pod správu tohoto nově vzniklého feudálního panství. V roce 1390 přešel hrad Hus do rukou Sigmunda Hullera z Orlíka, ten byl později popraven za falšování a hrad (spolu s hradem Orlíkem) zdědil jeho bratr Ondřej Huller. Ondřej podle některých zdrojů prodal hrad rytíři Mikuláši z Husince. Po pádu z koně 24. prosince 1420 Mikuláš umírá. Opuštěného hradu se zmocnil Habart z Hrádku. Rozzlobení prachatičtí pánové hrad 8. září 1441 vypálili a ohořelé zbytky zbourali. Roku 1455 prodal rytíř Smílek ze Lnář panství Hus Oldřichu z Rosenberka. Panství bylo připojeno k panství Winterberskému.

Žije zde přibližně 1400 obyvatel. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Nad městem se na Blanici nachází vodní nádrž Husinec. Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status města.

Ve městě můžete navštívit:

  • Rodný dům Mistra Jana Husa, Národní kulturní památka
  • Rodný dům a ateliér Josefa Krejsy
  • Radnice ze 16. století
  • Kostel Povýšení svatého Kříže
  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha Mistra Jana Husa
  • Radnice
  • Husinecká lípa, památný strom na jihozápadním kraji obce, vedle kapličky u rozcestí na Horouty