Přidat do programu

Křížová cesta a Kaple Svatého Ducha Vlachovo Březí

Na severozápadní okraji obce Vlachovo Březí na Svatodušské výšině ke kostelíku svatého Ducha vystoupáte podél Křížové cesty. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky. Na samém vrcholku Křížové cesty se nachází Kale Svatého Ducha, za níž je umístěny tři kříže Kalvárie a Boží hrob.

Zdejší Křížová cesta je tvořena tradičními čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami, ve kterých jsou umístěny obrazy s pašijovými výjevy od umělce Jindřicha Bošky. Cesta byla postavena roku 1853 na základě iniciativy pana purkmistra Jana Tischlera a děkana P. E. Achwitze se svolením tehdejšího knížete Františka Josefa Dietrichsteina. Původní obrazy pašijových výjevů z 19. století malovat František Mikule z Jinína u Strakonic. Obrazy se po mnoha letech dočkaly svého obnovení, které vyhotovili místní malíři František Matoušek a bratři Jindřich a Jan Boškovi.

Zpět