Galerie Dolní brána

Galerie Dolní brána

Vstupte do města Prachatice Dolní branou jako lidé v dávných dobách.

Přístupnost

 celoročně, dle otevírací doby

Vstupné

dle platného ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z místních parkovišť. Přímo v Dolní bráně

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Dolní brána z roku 1527, zvaná též i jako Písecká, je součástí středověkého opevnění města a nachází se na vstupu do historického centra města z Malého náměstí.

Před Dolní branou vznikl barbakán, což je strážní prvek sloužící k lepší obraně brány, v podobě masivní hranolovité věže zakončené atikovým cinbuřím s nárožnými vížkami. Brána byla v roce 1569 doplněna o venkovní výzdobu, ze které se dodnes dochovaly heraldické pětilisté růže ve výklencích atiky (dekorativní zábradlí), dále v průčelí obraz rožmberského jezdce s nápisem "Laudamus veteres sed nostris utimur anni"(staré chválíme, ale své době žijeme) a další latinské nápisy.