Poutní kostel sv. Anny - Kraselov

Poutní kostel sv. Anny - Kraselov

Poutní kostel na chlumu u cesty z Kraselova do Lhoty vznikl u údajně divotvorného pramene

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Poutní barokní kostel sv. Anny byl založen roku 1682 u údajně divotvorného pramene. Nachází se na chlumu u cesty z Kraselova do Lhoty. Předmětem uctívání se kromě pramene stala i pozdně gotická socha svaté Anny z roku 1520. Dodnes je umístěna na hlavním oltáři. Roku 1720 byla kolem kostela postavena krytá chodba – ambity a v rozích zřízeny tři kaple se zvonicí. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm. Existence malých lázniček však nepřesáhla dobu několika desetiletí. 

Od kostela je krásný výhled do širokého okolí. Dohlédnete nejen ke Kraselovu, ale až do Strakonic.