Vltava a Mrtvý Luh

Vltava a Mrtvý Luh

Vltava je s délkou 430,3 km nejdelší řeka v České republice, Mrtvý luh je údolní rašeliniště

Vltava je s délkou 430,3 km nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou. Teplá Vltava, která je považována za hlavní pramennou větev, pramení na východním svahu Černé hory (1 315 m n. m.) na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. jako Černý potok. 

Za Lenorou má řeka jen nepatrný spád a vytváří v ploché krajině rozsáhlé mokřady s mnoha meandry, souhrnně zvané Vltavský luh. Zde, uprostřed 1. zóny NP Šumava Mrtvý luh, se v nadmořské výšce 731 m u osady Chlum stékají Teplá a Studená Vltava. Ta pramení na druhé straně hranic v Bavorsku západně od obce Haidmühle pod německým názvem Altwasser nebo Kalte Moldau. Od soutoku obou hlavních pramenných toků Teplé a Studené Vltavy pak řeka po zbytek své cesty má jméno Vltava.

U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera Lipno, které vzniklo přehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká řeka romantickým skalnatým údolím pod Čertovou stěnou (tento její úsek se nazývá Čertovy proudy) a směřuje k vyrovnávací nádrži Lipno II, těsně před Vyšším Brodem. V úseku mezi přehradní hrází Lipno a Vyšším Brodem je koryto řeky téměř bez vody (přehrada je povinna udržovat minimální průtok 2 krychlové metry vody za sekundu), protože většina vod z Lipenského jezera je odváděna kanálem od podzemní elektrárny do vyrovnávací nádrže Lipno II. Pouze výjimečně se průtok zvyšuje - buďto za přebytku vody v nádrži, nebo u příležitosti vodáckých závodů, neboť úsek Čertových proudů je považován za jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě. Takové akce ovšem vyžadují průtok 20 - 30 m3 vody za sekundu.

Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevřenější krajinou a stáčí svůj tok k severu. Četnými zákruty protéká turisticky atraktivní oblastí s řadou kulturně historických památek, které jsou obvykle v těsné blízkosti řeky. Její tok směřuje k hradu Rožmberk, protéká městečkem Větřní a skalnatým údolím vstupuje do Českého Krumlova.

Mrtvý luh je údolní rašeliniště a původně státní přírodní rezervace na Šumavě nacházející se při soutoku Teplé a Studené Vltavy ve Vltavické brázdě jižně od Volar. V současnosti je součástí Vltavského luhu − I. zóny Národního parku Šumava v katastru osady České Žleby. Státní přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1948 na výměře 394 hektarů. Název území pochází od velkého množství mrtvých stromů, které zde vytváří jakoby „mrtvý les“ poskládaný z velkého množství „kostlivčích stromů“, které zde vznikly po velkém podzemním požáru rašeliny.

Území Mrtvého luhu vymezuje těleso náspu železniční tratě mezi železničními zastávkami Dobrá a Černý Kříž na železniční trati České Budějovice - Volary a dále také obě koryta Teplé a Studené Vltavy, které se zde na jihovýchodním cípu Mrtvého luhu slévají a vytvářejí tak řeku Vltavu.

Mrtvý luh patří do sítě mezinárodně chráněných mokřadů. Mrtvý luh není přístupný pro veřejnost. Výhradně po řece do něj mohou vstupovat pouze vodáci, kteří sjíždějí Vltavu od Soumarského mostu. Dobře viditelný je i při jízdě vlakem na trati přes Černý Kříž do Volar.

Horní tok Vltavy mezi Lenorou a Pěknou je možné splouvat pouze pouze po registraci na webu Správy NP Šumava. Více informací najdete ZDE

 

Přístupnost

celoročně

Vstupné

zdarma