Stará radnice v Prachaticích

Stará radnice v Prachaticích

Poznejte výtvarnou metodu "šerosvit" na Staré radnici v Prachaticích.

Stará radnice je pro město Prachatice nejvýznamnější renesanční památkou z roku 1571 a je vyzdobena technikou tzv. chiaoscuro. Což je italský název pro výtvarnou metodu šerosvit vznikající použitím kontrastů mezi světlem a tmou. Hlavní metodou šerosvitu je tedy modelování světlem.

Za pozornost určitě stojí malby, které jsou situované pod střšní římsou znázorňující 8 lidských cností, jimiž jsou: trpělivost, opatrnost, láska, spravedlnost, víra, naděje, statečnost a střídmost. Zajímavostní je, že na Nové radnici jsou naopak vyobrazeny lidské činnosti a povolání.

Na Staré radnici za povšimnutí stojí i velký rožmberský znak, který drží dva medvědi mezi prostředními okny radnice. Pod ostatními oky jsou vyobrazeny výjevy z oblasti soudnictví a tabulce s latinskými nadpisy v prvním poschodí.

Kontakty: