Křížová cesta a Kaple Svatého Ducha Vlachovo Březí

Křížová cesta a Kaple Svatého Ducha Vlachovo Březí

Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Na severozápadní okroji obce Vlachovo Březí na Svatodušské výšine ke kostelíku svatého Ducha vystoupáte podél Křížové cesty. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky. Na samém vrcholku Křížové cesty se nachází Kale Svatého Ducha za níž je umístěny tři kříze Kalvárie a Boží hrob.

Zdejší Křížová cesta je tvořena tradičními čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami, ve kterých jso umístěny obrazy s pašijovými výjezvy od umělce Jindřicha Bošky. Cesta byla postavena roku 1853 na základě iniciativy pana purkmistra Jana Tischlera a děkana P. E. Achwitze se svolením tehdějšího knížete Františka Josefa Dietrichsteina. Původní obrazy pašijových výjevů z 19. století malovat Frantiček Mikule z Jinína u Strakonic. Obrazy se po mnoha letech dočkaly svého obnovení, které vyhotovili místni malíři František Matoušek a bratři Jindřich a Jan Boškovi.

Přístupnost

celoročně

Vstupné

zdarma