Malenice

Malenice

Malenicko bylo osídleno díky Keltům i v průběhu 5. století před naším letopočtem.

Nejstarší osídlení oblasti můžeme datovat dle nálezů z mohyl na Bukovci do doby kamenné. Malenicko bylo osídleno díky Keltům i v průběhu 5. století před naším letopočtem. Údolím Volyňky, které bylo Obec Malenice se nachází v Jihočeském kraji, okrese Strakonice, jedná se o malebnou pošumavskou vesničku v údolí řeky Volyňky. Zejména v letních měsících je lákavým turistickým cílem nejen pro své památky, klid a čistou přírodu, ale kulturní život a významné osobnosti. Od července roku 2014 se zde nachází Informační a kulturní středisko ve zrekonstruovaném objektu bývalé fary.

V objektu se nachází infocentrum, Farářova tajná komnata a místní knihovna. Ve společenském sále se pravidelně konají rukodělné dílny, přednášky a další kulturní akce (např. výstavy, koncerty, adventní trhy,…). Bývalá „fara“ (jak ji dosud všichni místní nazývají) se stává centrem kulturního dění a láká návštěvníky regionu.

Pro vznik názvu „Malenice“ existují tři způsoby vysvětlení. Zakladatelem vesnice byl jakýsi Maleň nebo Malina, druhou možností je velké množství maliní na místě vzniku. Místní pověst však vypráví o rychle rostoucí vesnici, která měla býti největší a státi se městem. V době tohoto rozkvětu sem přijel vůdce s vojskem a chtěl vše zničit. Lidé začali prosit o milost, dal jim proto možnost volby: „Buď malé nebo nic!“. Obyvatelé se samozřejmě rozhodli pro „malé“ a tak vzniklo jméno Malenice.

V obci je k dispozici i několik možností ubytování v soukromí, zajímavým cílem z hlediska agroturistiky a hipoturistiky se stala místní farma s možností ubytování – více na www.farmamalenice.cz. Najdeme zde kulturní dům, obchod se smíšeným zbožím, poštu, dětské hřiště, multifunkční hřiště (tenis, volejbal, nohejbal).

Obec získala titul Vesnice roku 2008 Jihočeského kraje a 3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku.

K významným památkám patří Kostel sv. Jakuba Většího. Na přiléhajícím místním hřbitově (přezdívaném také jako „jihočeský Slavín“) se nachází místo posledního odpočinku mnoha slavných a známých osobností: architekt Josef Zítek /stavitel Národního divadla v Praze/; archivář František Teplý /autor velkého množství národopisných studií/; Anna Hüttnerová; herec Jiří Pleskot; akademický malíř Jaroslav Pešek; režisér Zdeněk Podskalský, herečka Jiřina Jirásková; prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.; sbormistr Pavel Kühn.

V centru obce se nachází již zmiňovaný objekt bývalé fary – dnes Informační a kulturní středisko Malenice (č.p. 1). Stará fara ve zbrusu novém kabátě byla otevřena v červenci 2014. Fara tak oficiálně začala sloužit lidem jako informační centrum a prostor pro vzájemné setkávání – výstavy, koncerty, kreativní dílny, besedy a další kulturní akce. 

Na vrchu Hůrka (jihovýchodně nad obcí) se nachází Kaple sv. Václava. Postavena byla v duchu románské rotundy na náklady archiváře Františka Teplého. V roce 2003 byla komplexně opravena, v současné době slouží jako poutní místo při zářijové Václavské pouti.

Na levém břehu řeky Volyňky leží jeskyně v prostoru Jiřičkovy skály. Jeskyně je nedaleko severním směrem od obce Malenice. Oblast je známá významnými archeologickými nálezy kosterních zbytků zvířat, která tu žila v období čtvrtohor. U západního okraje obce Malenice je lesní cesta vedoucí severním směrem podél toku řeky Volyňky a po této cestě se vydáme. Půjdeme-li podél toku řeky, dojdeme k Jiřičkově skále a v jejím úpatí pak nalezneme jeskyni.

K významným osobnostem obce patří Josef Zítek – stavitel Národního divadla, Jaroslav Jankovec – hudební skladatel a dirigent, Pavel Kuhn – sbormistr, Jiří Pleskot – herec, Jaroslav Pešek – akad. malíř, Prof. MUDr. Marie Pešková – lékařka, Zdeněk Podskalský – režisér, Jiřina Jirásková – herečka.

Ke kulturním akcím, které stojí za to navštívit, patří Staročeská konopická nebo Velikonoční neckyjáda