Žižkova Skalka Prachatice

Žižkova Skalka Prachatice

Hleďte na Prachatice jako slavní vojevůdci.

Výrazný skalní útvar s názvem Skalka se nachází v předměstské zástavbě Prachatic, cca 150 m od hradebního systému města. Strmý, silně rozpukný křemenný val je součástí mohutné křemenné žíly.

Skalka je nejvyšším bodem historického jádra města, a byla kdysi využívána pro vojenské účely. Zajímavostí je, že v listopadu 1420 ze Skalky velel svým vojákům při dobývání města Jan Žižka z Trocnova. A následně na počátku třicetileté války v září 1620 ze Skalky řídil obléhání města císařský generál, hrabě Buquoy.

Skalka byla v roce 1989 prohlášena za přírodní památku s výměrou 0,30 ha a nadmořskou výškou 567 – 588 m n. m. Skalka je také výchozím bodem pro 15 km dlouhou okružní vyhlídkovou stezku okolo Prachatic.

Autorka fotografií: Kateřina Přibylová

Kontakty: