Přidat do programu

Graselova sluj a Schillerovy kameny

Na Graselově naučné stezce vedoucí ze Slavonic do Českého Rudolce naleznete podzemní prostor, spíše upravený převis v nízkém žulovém bloku, tzv. Graselovu sluj. V minulosti měla údajně sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy J. G. Grasela. Ta v první polovině 19. století operovala na obou stranách česko rakouské hranice. U sluje najdete informační tabuloi osvětlující Graselův vztah k tomuto území.

V blízkosti této „sluje“ se nacházejí tzv. Schillerovy kameny – jakoby malé skalní město ze žulových balvanů a skalek. O tomto místě se traduje, že zde sedával známý německý spisovatel Fridrich von Schiller a inspirován místní přírodou a pověstí o loupežníku Grasselovi zde stvořil své slavné dílo Loupežníci. Na jeho památku je do kamene vytesané jeho jméno.

Zpět