Blatná Zámek

Blatná Zámek

Vodní zámek Blatná je pohádkovým místem pro děti i dospělé

 

Edit 13.3.2020

DOČASNĚ UZAVŘENO - TEMPORARILY CLOSED - VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN

 

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu v ČR. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem, se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy.

Uprostřed bažin byl postaven blatný hrad, o němž je první písemná zmínka v roce 1235, a podle kterého dostala své jméno i při něm vyrůstající osada. Nejstarší částí hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220.

Nejvýznamnější doba hradu začíná v 15. století příchodem rodu Lvů z Rožmitála. V této době dosahuje rod svého vrcholu. Sestra blatenského Lva z Rožmitála (1446 - 1485) Johanka se provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Lev vynikl v diplomatických službách, když vedl velmi úspěšně poselstvo českého krále po západní Evropě. Za nich byla postavena většina budov, ze kterých vyniká zejména obranná věž s nástěnnými malbami datované z roku 1480 a pozdně gotický palác s trojbokými arkýři postavený Rejtem (Reidem). Též z této doby se vyskytují nástěnné malby v Rytířském sále.

Starý hrad se rozrůstal dalšími stavbami za pozdějších majitelů hrabat z Rozdražova a v 18. století za hrabat Serenyiů. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za kterých byly prováděny v první pol. 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Hildprandtova rodina pokračuje i nyní v rozsáhlé rekonstrukci zámku.

Z dřívější obory byl upraven velký anglický park, pod staletými stromy jsou dosud uchovány sejpy - zbytky po pradávném rýžování zlata. Park je celoročně přístupný návštěvníkům. V parku potkáte stádo volně se pasoucích daňků a pávy. Krmivo pro daňky můžete zakoupit na pokladně zámku. 

Zámek i přilehlý park je oblíbeným místem filmařů a bezesporu pohádkovým místem pro svatební den. A to samozřejmě i v zimních měsících!  

V zimním období neprobíhají standardní denní prohlídky. Můžete však projít celým zámeckým nádvořím až do zámeckého parku. 

V historických sálech se konají koncerty vážné hudby. Nabídku akcí můžete sledovat na http://zamek-blatna.cz/content/kalend%C3%A1%C5%99-akc%C3%AD-2016