Přidat do programu

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Táborské divadlo je architektonicky originálním komplexem původní pseudorenesanční divadelní budovy z r. 1887 a nápadité přestavby bývalého sousedícího empírového domu uskutečněné r. 1965. Má jediné jeviště se dvěma pravoúhle připojenými hledišti pro 350 - 650 diváků. Divadlo je pojmenované po slavném rodákovi Oskaru Nedbalovi, významném hudebním skladateli, dirigentovi a vynikajícím violistovi.

Na obou jevištích pravidelně hostuje na tři desítky všech pražských a většiny oblastních divadelních souborů. Oba sály jsou zároveň využívány jako koncertní síně pro vážnou hudbu a jsou i místem pro konání pořadů hudebně-zábavných skupin všech druhů. Součástí divadla je i výstavní síň, Evárium, foyer malého divadla (výstavní prostory), divadelní klub a kavárna.

Zpět