Holašovice - Selské Baroko

Holašovice - Selské Baroko

Vesnice pyšnící se zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Když se řeknou Holašovice, nejednomu z nás se vybaví pojem "Selské baroko". Vesnice Holašovice je nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem vyspělé tradiční lidové stavební tvorby a její současná podoba dokumentuje vzhled typické jihočeské obce z doby kolem 1. pol. 19. století.

Stavební vlna způsobená ekonomickým rozkvětem české vesnice 19. stol. se v Holašovicích projevila zhruba v letech 1840 až 1855 přestavbou do té doby dřevěných stodol. Motivací byla zejména reprezentace bohatnoucího selského stavu, jež vyústila ve vznik fenoménu tzv. selského baroka, který nemá v Evropě konkurence. Bohatě zdobená průčelí domů se širokými volutovými štíty jsou dokladem nápaditosti a dovednosti venkovských stavitelů. Není výjimkou, že jsou štíty domů často zdobeny nápisy nebo motivy, které vypovídají o profesích majitelů statků. K nejstarším objektům patří dva pozdně středověké špýchary z poč. 19. století. Památkové instituce, orgány státní správy i místní samosprávy se snaží o zachování Holašovic jako normální živé vesnice, v níž převažují trvale obydlené usedlosti.