Grobowiec Schwarzenbergów

Grobowiec Schwarzenbergów

Odwiedź miejsce, gdzie pochowano przedstawicieli sławnego rodu Schwarzenbergów.

Grobowiec Schwarzenbergów to jeden z najciekawszych architektonicznie obiektów zabytkowych w Czechach Południowych. Znajduje się w parku po południowo-wschodniej stronie stawu rybnego Svět.

Grobowiec wybudował w 1877 r. Jan Adolf II Schwarzenberg z żoną księżną Eleonorą zgodnie z projektem budowniczego F. D. Deworetzkiego, który był m.in. współtwórcą przebudowy pałacu Hluboká. Grobowiec ma styl neogotycki i monumentalne schody. W kaplicy dominuje ołtarz z białego piaskowca, gipsu i istryjskiego marmuru. W samym grobowcu znajduje się czarny marmurowy sarkofag z 1789 r., który był dowieziony z Wiednia. W grobowcu umieszczono 26 trumien z zabalsamowanymi ciałami.