Bechyňská Brama i zamek Kotnov

Bechyňská Brama i zamek Kotnov

Także Tábor ma swój zamek. Nazywa się Kotnov, a jego nazwa pochodzi od rycerza, który go według legendy założył.

Pierwsza pisemna wzmianka o zamku strzegącym Tábora pochodzi z 1370 r. Płynący czas i kilka pożarów sprawiło, że jego znaczenie obronne stopniowo słabło, a zamek zaczął pełnić raczej funkcje gospodarcze i w XVII w. został przebudowany na browar.

Dzisiaj najważniejszą dochowaną częścią zamku jest wieża Kotnov. Ta táborska dominanta jest widoczna już z daleka. Piękny widok rozciąga się także z jej szczytu. W przyległej Bechyňskiej Bramie powstała nowa wystawa, która przedstawia historię miasta od starożytności aż do wojny trzydziestoletniej.