Krajinou regenta Jakuba Krčína

Fyzicky nenáročný cyklistický výlet příjemnou krajinou třeboňských lesů a rybníků ve dvou délkových variantách.

Celková délka

 •  49 km

Časová náročnost

 • 3 hodiny

Terén

 • zpevněná (lesní/polní) cesta
 • asfalt

Doporučené období návštěvy

 • jaro 
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • lehká

Značení

 • NE

Jak se dostanete na začátek

 • lze dojet k rybníku Svět, pod jehož hrází můžete odstavit na parkovišti P9 auto

Jak se dostanete zpět

 • jedná se o okruh

Popis trasy

Pomník Jakuba Krčína na Světské hrázi – po CT122 severním směrem do Břilic – po CT1034 do obce Přeseka – pokračujte po CT1034 a poté po CT1035 dubovou alejí po hrázi Rybníka Rožmberk do Staré Hlíny – opatrně přejeďte silnici I. třídy a stále po CT 1035 s naučnou stezkou Okolo Třeboně po hrázích Starý Vdovec a Nový Vdovec na rozcestí u památníku Emy Destinnové, kde zvolíte jednu ze dvou možností:

 1. zdatnější z vás budou pokračovat dál po CT1035 do obce Stříbřec, odkud stále po NS Okolo Třeboně dojedete až do Lutové – odbočíte na CT 1011 a pokračujete do Chlumu u Třeboně (možnost koupání v rybníku Hejtman) – po CT122 do obce Hamr – stále s CT122 po NS Okolo Třeboně zpět do Třeboně. (celkem cca 41 km)
 2. rodinám s dětmi doporučujeme odbočit vpravo a pokračovat po zpevněné cyklostezce po Novořecké hrázi s úchvatnou kulisou aleje staletých dubů – kolem Novořecké bašty až ke komunikaci I. třídy – přes Soví les a napojení na CT 122 a po naučné stezce Okolo Třeboně zpět do Třeboně. (celkem cca 30 km)

Zajímavosti na trase

 • Rybník Rožmberk – největší český rybník vybudoval v letech 1584 - 1590 Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Rybník má rozlohu 489 ha, 2 430 m dlouhou hráz o výšce až 10 metrů, šířka hráze v patě činí 55 m a v koruně 11 m. Při povodních v r. 2002 rybník zadržel množství povodňové vody odpovídající ploše 2300 ha. Třeboňští rybáři proto r. 2004 nechali v místě bezpečnostního přepadu postavit Krčínův pomník s vyznačením výšek hladiny při povodních.  
 • Rybník Svět – s původním názvem „Nevděk“ jej postavil v letech 1561-73 Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dnes je rybník využíván k rybolovu i rekreačním účelům, s dětmi nebo přáteli se můžete vydat na okružní vyhlídkovou plavbu.
 • Stříbřec – k nejstarším stavením v obci patří původně tvrz, později statek rodiny Hofbauerů, který často navštěvovala Ema Destinnová. V obci najdete i Kapli sv. Jana Nepomuckého z r. 1860 a bustu spisovatele Ivana Olbrachta, který se tu schovával za německé okupace. Nedaleko u Nové řeky je na památku Emy Destinnové umístěn žulový pomník s epitafem, který si sama Destinnová napsala. Hned vedle se nachází památný dub nesoucí jméno této slavné české operní pěvkyně.
 • Lutová – zachovalá, památkově chráněná jihočeská vesnice, jíž dominuje gotický kostel ze 14. století, obklopený staletými lípami
 • Chlum u Třeboně – vyhledávané centrum milovníků kempování u rybníku Hejtman. Dominantou Chlumu u Třeboně je poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s kamennými sochami světců a křížovou cestou, jen kousek odtud se nachází barokní zámeček obklopený krásným parkem s exotickými stromy a keříky a zajímavými sochami.