Naučná stezka Pamětí Vitorazska

Víte, jaká tajemství skrývá Vitorazsko? Divoké a tajuplné příhraniční území v povodí horní Lužnice je plné pověstí a zajímavých lidských osudů. 

Celková délka

 • 90 km

Časová náročnost

 • 4 hodiny

Terén

 • zpevněná (lesní/polní) cesta
 • asfalt

Doporučené období návštěvy

 • jaro 
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • střední

Značení

 • ANO

Jak se dostanete na začátek

 • Jedná se o okruh, na začátek i na konec cyklotrasy se dostanete autem či autobusem. 

Popis trasy

Tato historicko-naučná cyklostezka částečně prochází územím CHKO Třeboňsko a územím Horního Rakouska. Představuje 90 km dlouhý okruh a obsahuje celkem 29 zajímavých zastávek s informačními panely k poučení a odpočinku. Ty nejsou číslovány a směr absolvování trasy je tedy libovolný.

Obvykle začíná u zámku v Nových Hradech, odkud přejedete do rakouského Gmündu a zpět přes hranice do Českých Velenic. Dále projedete obcemi Krabonoš, Rapšach a Klikov do Suchdola nad Lužnicí. Následně přes obce Dvory nad Lužnicí a Byňov až do Vyšné, kde trasa končí.

Vzhledem k celkové délce lze okruh rozdělit na menší okruhy. Stezka vede převážně po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. Výjimkou jsou krátké úseky lesních cest při výjezdu z části Českých Velenic nazývané Josefsko, v Suchdole nad Lužnicí, mezi zastávkami Tři Facky a Hrdlořezy a v okolí zastávky Blata. 

Tištěný průvodce je k dostání v Kulturním a informačním centru Nové Hrady.

Zajímavosti na trase

 • Říčka Dračice Pramení nedaleko osady Kaproun na Novobystřicku a je pravostranným přítokem řeky Lužnice. Po staletí tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Rakouskem. Výskyt vzácných druhů při březích této řeky vedl roku 1998 k vyhlášení Přírodní rezervace Dračice.
 • Obec Krabonoš Zaniklá obec leží pouhých 1,5 km od česko-rakouské státní hranice, a proto byla roku 1950 pojata do vojenského pohraničního pásma. Po následném vysídlení a zbourání téměř všech objektů zde dodnes zůstal jen farní kostel s farou, pocházející patrně ze 13. století.
 • České Velenice Město začalo vznikat koncem 19. století, ale během druhé světové války bylo bombardováno a téměř vylidněno. Po válce se postupně započalo s jeho obnovou. Otevření hranic v roce 1990 přineslo městu nový význam a rozvoj a na základě česko-rakouské spolupráce vznikla společná průmyslová zóna.
 • Tři Facky Osada Tři Facky se nachází nedaleko Suchdola nad Lužnicí a v jejím okolí je i několik rybníků. Nevšední název se pojí se vzpourou suchdolských sedláků proti vrchnosti.
 • Hrdlořezy 
 • Nové Hrady