Naučná stezka Mikuláše Rutharda

Stezka okolím Chlumských rybníků potěší hlavně dětské návštěvníky, kteří mohou na trase plnit zajímavé úkoly.

Celková délka

10 km

Časová náročnost

1 - 3 hodiny

Terén

  • zpevněná (lesní/polní) cesta
  • nezpevněná (lesní/polní) cesta
  • asfalt

Doporučené období návštěvy

jaro - podzim

Fyzická náročnost

lehká

Značení

ANO

Jak se dostanete na začátek

nejedná se o okruh, na začátek i na konec se dostanete autem

Jak se dostanete zpět

zpět se dostanete buďto autobusovou dopravou či si lze výlet prodloužit a vytvořit z trasy okruh zpět do Chlumu u Třeboně

Popis trasy

Stezka vede od hráze rybníka Hejtman po červené značce kolem rybníků. U rybníka Starý Hospodář pokračujte po žluté značce až do Lutové. Vedle panelu u rybníka Nový Hospodář je postaven odpočinkový altán LČR.

Zajímavosti na trase

Zámek Chlum u Třeboně

Chlumská rybniční soustava - Již počátkem 16. století zde existovalo několik rybníků, které vytvořily základ pro soustavu  zbudovanou Mikulášem Ruthardem z Malešova pro Volfa ml. Krajíře z Krajku. Osou soustavy je Koštěnický potok (dříve Hostice). Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou - hnízdí zde i orel mořský. Soustava má dvě chráněné památky a to Přírodní rezervaci Staré jezero a Národní přírodní památku Vizír.