Přidat do programu

Poněšickou oborou k polštáři, jenž zpívá

 • Cyklistické Cyklistické
 • Aktivní Aktivní
 • Poznávací Poznávací
 • Rodinné Rodinné

Hluboká nad Vltavou, to není jen zámek. Je to i Vltava a její krásné okolí jako stvořené pro cykloturistiku. Dnešní výlet Vás zavede na sever od Hluboké nad Vltavou, do míst, kde řeka Vltava opouští civilizaci a noří se do údolí lemovaného Poněšickou oborou po jejím pravém břehu. Během trasy zavítáte do přilehlých vesniček i k polštáři, který Vám za odměnu, když ho navštívíte, krásně zahraje.

Trasa o délce 41 km Vás povede převážně po asfaltových, ale i lesních cestách, a je středně těžké obtížnosti.  

Kudy kam

centrální parkoviště v Hluboké nad Vltavou - Zámostí - po pravém břehu Vltavy cyklostezkou (CT) č. 12 do Poněšic, Líšnice a Radonic - po CT č. 1060 do Drahotěšic - Ševětín - po CT č. 1058 do Vitína (možnost výstupu na vrch Baba) - po CT č. 1057 Poněšickou oborou, přes hájovnu U Cirhana do Poněšic - po už známé CT č. 12 do Zámostí - Hluboká nad Vltavou (centrální parkoviště)

Co vidět a zažít

 • Zámostí - na tzv. "Pokutní louce" můžete spatřit kamenný pomník připomínající místo popravy Záviše z Falkenštejna v srpnu 1290
 • Poněšice
  • vesnička s pěknou lidovou architekturou, zachovalou roubenkou a kovárnou se zvoničkou
  • zpestřete si výlet prohlídkou místního lihovaru s degustací, poseďte v koštárně nebo si odvezte nějaký ten likér domů jako vzpomínku na dary jihočeského podnebí
 • Poněšická obora - jihovýchodně od Poněšic se na 1600 ha rozkládá obora určená pro chov jelení, srnčí a černé zvěře. Byla zbudována na sklonku 19. stol. Schwarzenberky, a to na základě stížností místních sedláků, kterým zvěř páchala nemalé škody na pozemcích. Zřízení obory bylo prospěšné i pro zvěř, jež byla oproštěna od zbytečného pohybu lidí a bezstarostně se rozmnožovala
 • hájovna U Cirhana - odpočiňte si a poseďte pod přístřeškem u hájovny. Budete-li mít štěstí, zahlédnete přes cestu běžícího jelena anebo na začátku podzimu zaslechnete jelení troubení, při kterém Vám příjemně zamrazí v zádech
 • Líšnice - vesnička s několika statky blatského typu a jedním zvláště cenným špýchárkem. Navštivte místní selské muzeum a seznamte se s životem jihočeské vesnice - více informací zde
 • Radonice - obec s pozůstatky středověké tvrze na svém jihovýchodním okraji
 • Drahotěšice - jižně od obce se do 30. let našeho století nacházel 3 km dlouhý a asi 10 m mocný křemenný val - po jeho vytěžení zbylo koryto s křemennými skalkami, které tu dnes můžete spatřit
 • Ševětín - městečko s gotickým farním kostelem sv. Mikuláše s barokní dvoupatrovou věží, barokní farou a několika stavbami blatského typu. Raritou je v blízkosti kostela fontánka ve tvaru polštáře Šimona Lomnického - českého renesančního spisovatele, který v Ševětíně dlouhé roky vlastnil zájezdní hostinec. Ševětínský polštář Vám za odměnu, když ho navštívíte, zahraje. 
 • Vitín - nabízí se možnost vystoupat k mohylovému pohřebišti na zalesněném vrchu Baba (570 m n.m.) - najdete tu 2 slovanské mohylníky z 8.-9. stol. po 50-80 mohylách - největší z nich mají 4-5 metrů v průměru a 2 m na výšku, údajně sloužily k pohřbívání nemajetného venkovského obyvatelstva
Zpět