Toulky zámeckým parkem

Užijte si procházku zámeckým parkem a seznamte se s historií a současností parku i krajiny Hlubocka.

Jihočeské město Hluboká nad Vltavou většina z nás ztotožňuje se zdejším zámkem. Není divu, tento architektonický skvost je totiž opravdovým unikátem. Budete-li si chtít po prohlídce zámku od kultury a historie trochu odpočinout nebo si užít romantickou procházku pod korunami stromů, zavítejte do zámeckého parku. I ten totiž patří k velmi cenným památkám.

Zámecký park vznikal v letech 1840 - 1871, v době přestavby barokního sídla v romantický novogotický zámek Schwarzenberky. Myšlenku, že musí existovat velkolepý park, prosazovala zejména kněžna Eleonora, která dokonce kontrolovala průběh prací. Park vznikl po náročných terénních úpravách na polích v blízkosti zámku.

Celková délka

2,5 km

Časová náročnost

1 hodina

Fyzická náročnost

Nízká

Popis trasy

Projděte se nejprve parterovými zahradami v nejbližším okolí zámku a obdivujte bohatou sbírku exotických dřevin. Málo vídané jsou některé stromy jako např. katalpa, liliovník, tsuga či nahovětvec. Na zahrady poté navazuje rozsáhlý krajinářský park protkaný sítí kočárových a promenádních mírně zvlněných cest, jenž Vám poskytne řadu krásných výhledů do okolní krajiny, ohraničených na jižní straně pohořími Blanského lesa a Šumavy.

Vydat se můžete i po nové naučné stezce, jež zámeckým parkem prochází. Trasa začíná u hotelu Štekl, vede kolem zámu a pak dál do parku. Na celkem 10 zastaveních se seznámíte se zajímavostmi z historie a současnosti parku i krajiny Hlubocka. Na panelech naleznete např. informace o celkové kompozici parku nebo o zahradních úpravách Dolní a Horní zahrady v bezprostřední blízkosti zámku. Ty můžete znát ze známé pohádky Pyšná princezna. Další z panelů Vás např. upozorní na překvapující výhledy na krajinu Hlubocka. Nechybějí ani informace o zakladatelích parku, o vodních stavbách, fauně a floře. Stezka je dlouhá 2,5 km, je fyzicky nenáročná a zvládnete ji i dětskými kočárky.

Zastavení naučné stezky: 1. Naučná stezka zámeckým parkem v Hluboké nad Vltavou, 2. Dolní zahrada, 3. Horní zahrada, 4. Kompozice parku, 5. Vyhlídky, 6. Zahradník Rudolf Wácha, 7. Ptáci a rostliny, 8. Jezírko, 9. Hmyz, 10. Vodojem a Štekl