Jihočeské hipostezky - S koněm na Budějovicku - trasa Lišov

Koňské stezky v okolí Lišova mezi obcemi Petrovice a Červený Újezdec. 25 kilometrů dlouhé hipostezky v krásné jihočeské krajině s možností 2 míst pro ubytování a ustájení.

Celková délka

50 km (2 etapy: 18 km a 7 km + cesta zpět)

Časová náročnost

cca 3,5 hodiny

Terén

  • zpevněná (lesní/polní) cesta
  • nezpevněná (lesní/polní) cesta
  • štěrk
  • asfalt

Doporučené období návštěvy

přístupná po celý rok

Fyzická náročnost

lehká

Značení

ANO

Jak se dostanete na začátek

dle ubytování, ubytování Lišov přímo na trase

Jak se dostanete zpět

Trasa 1 lze absolvovat jako částečný okruh v kombinaci s částí trasy 2, trasa 2 má zpáteční trasu stejnou.

Popis trasy

Trasa 1: Lišov – Červený Újezdec

Jezdecká stezka Lišov – Červený Újezdec vede nejen romantickým a plynulým terénem Lišovska, ale ukáže i čistou přírodu, hluboký les či příjemné šumění potůčku.

Celková délka trasy je 6,7 kilometru. Hipostezka je označena zelenou barvou, a to jak v mapě, tak především i na trase hipostezky. Jezdci se mohou orientovat dle zelených kulatých značek v bílém čtverečku, které jsou jim pravděpodobně dobře známy.

Orientaci na trase jezdcům usnadňují i tři informační cedule umístěné na důležitých místech stezky. První cedule se nachází na začátku stezky, kde se zelená jezdecká stezka odchyluje od té červené. Pro snadnější postup po jezdecké trase je druhá informační cedule situována v Libníči u rybníčku Schwarz, kde stezka odbočuje doprava. Poslední cedule se nachází na konci stezky v Červeném Újezdci.

Jezdecká stezka začíná v Čechově ulici ve městě Lišov, kde se odchyluje od stávající červené stezky. Trasa pokračuje ulicemi U Horního, částí ulice Topolová, ulicí Větrná, kde poté stezka odbočuje a malebnými lesními cestami pokračuje na kraj obce Libníč. Hipostezka poté následuje do vesničky Jelmo a odtud znovu putuje krásnou lesní cestou až do obce Červený Újezdec, kde stezka končí. Povrch je pro jízdu na koni vhodný, v průběhu trasy se nacházejí také místa k odpočinku a načerpání čerstvých sil.

 

Trasa 2: Jezdecká stezka Petrovice – Červený Újezdec

Jezdecká stezka vede z obce Petrovice do obce Červený Újezdec. Její celková délka je téměř 18 kilometrů. Jedná se o vůbec první vyznačenou hipostezku na území Lišovska, nedaleko Českých Budějovic.

Stezka byla slavnostně otevřena 5. května roku 2012. Začíná v Petrovicích, vede přes Slavošovice, Zvíkov, Lišov a končí v Červeném Újezdci. Vyznačená trasa je určená červenou barvou a napojuje se na červenou stezku, která v Petrovicích končí. Podařilo se zároveň propojit několik stanic s chovem koní, z čehož mohou profitovat jejich provozovatelé i samotní jezdci na koních.

Původně byla stezka plánována v délce 27 kilometrů, kdy měla vést až do okolí Hluboké nad Vltavou. Autorům stezky se nepodařilo zajistit všechny souhlasy vlastníků pozemků a stezka skončila na Lišovsku v Červeném Újezdci. Problém tehdy nebyl v tom, že by zmiňovaní majitelé s vytyčením stezky nesouhlasili, jako to, že bylo složité, získat jejich souhlasy.

Autoři zvládli nejen vytvořit jezdeckou, ale podařilo se jim zrealizovat i naučnou stezku. Důležitost stezky tak zvyšuje její vzdělávací charakter. Na trase je nainstalováno pět informačních tabulí, na nichž jsou popsána a zmíněna významná česká plemena koní. Jedná o hlavně Starokladrubského koně, Slezského norika, Huculského koně, Českomoravského belgika a Českého teplokrevníka. 

Na vytvoření stezky se podílela i tehdejší Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko, která v rámci Programu rozvoje venkova přispěla dotací ve výši 130 tisíc korun. 

Na jezdce čeká na trase zajímavá kombinace otevřených rovných úseků polními cestami, zároveň se však mohou i ochladit v lesních úsecích. Povětšinou se jede po klidných úsecích, kde je minimální provoz, což umocňuje hodnotu zážitku.

Po celou délku trasy je součástí krásná příroda s minimem překážek a také téměř žádné převýšení. Žádné velké kopce na ní nejsou, pouze drobná stoupání či klesání, proto není trasa ani příliš náročná.

Trasu lemuje i řada rybníků, včetně toho Vlkovického, Zvíkovského, Výskoku nebo Koníř To nabízí možnost zastávky, odpočinku či napojení koně. 

Kde se ubytovat: Hipostanice Stáj u Středu Evropy

Hipostanice Stáj u Středu Evropy se nachází v Lišově, a tak se nabízí ideální spojení projetí místních stezek v okolí s návštěvou hipostanice.

Přibližně 2 km jihovýchodním směrem od stáje a zároveň od města Lišov se nachází Základní nivelační bod Lišov, nejen místními nazývaný též jako Střed Evropy a odtud tedy vlastní název hipostanice. I ten je velmi zajímavou možností k navštívení.

Samotná hipostanice nabízí možnost ubytování pro koně i jezdce. Pro koně jsou připravené pastviny s elektrickým ohradníkem včetně sena a vody. Jezdci mohou přespat ve vlastním stanu a využít skromného sociálního zázemí. I pro ně se zde něco k jídlu a pití najde.

Kontaktní údaje:
Iva Baxová Chmelová
Žižkova 108
373 72 Lišov

Tel: 602 148 868

E-mail: iva.chmelova@atlas.cz
Web: www.kone-lisov.cz
FB: www.facebook.com/stajustreduevropy

 

Kde se ubytovat: Jezdecká stanice Stáj Hůrky

Jezdecká stanice Stáj Hůrky se nachází ve stejnojmenné obci zhruba 3 kilometry od Lišova na Českobudějovicku. Stanice vznikla celkem nedávno, a tak se její zázemí buduje teprve průběžně. Aktuálně je pro koně možné jejich ustájení, jezdci mohou přespat ve vlastních stanech. Do budoucna ve stanici plánují vybudovat adekvátní ubytování také pro samotné jezdce. Nabídku služeb stáj výhledově chystá rozšířit o výuku jezdců. Stanici její provozovatelka prezentuje na facebookové stránce.

Kontaktní údaje:
Alena Šolcová
Hůrky 122
373 72 Lišov

Tel.: 731 061215

E-mail: a.solcova95@seznam.cz
FB: www.facebook.com/StajeHurky/

 

Tento produkt a obsah vznikl v rámci bakalářské práce na téma: Hipoturistika v jižních Čechách, autorka Pavla Kortusová, DiS.

 

Zajímavosti na trase

Trasa 1
Vrch Větrník – 568 m. n. m. – tento vrch Lišovského prahu je pokryt lesem a na Větrníku je postaven 7,5 metrů vysoký jehlanovitý pilíř, jenž zde stojí již od roku 1865. Z Větrníku je, obzvlášť za vhodného počasí, krásný pohled do širokého okolí.

Rybník Schwarz – malý rybníček se zeleným  vodníkem mezi obcemi Libníč a Jelmo dává příležitost ke chvilkovému odpočinku, jak koně, tak jezdce.

Trasa 2
Tvrz Zvíkov - dochovaná gotická tvrz byla podle desky zasazené ve zdi postavena v roce 1406. Stavba byla původně dvoupatrová, v polovině 16. století přestala být šlechtickým sídlem a byla využívána k hospodářským účelům, v roce 1622 byla vypálena. Tvrz byla v roce 1718 snížena o patro a sloužila jako byty a sýpka. V přízemí i patře se nacházejí dvě místnosti. Dochoval se gotický portálek, střílnová okénka.

Rybník Koníř – rybník je v letních měsících oblíbeným místem pro koupání. Nachází se u něj molo, menší písková pláž, svačinové posezení, dřevěné hračky pro děti a další zázemí. Každoročně zde startuje a končí oblíbený běžecký podnik Běh kolem Lišova, který bývá i součástí Jihočeského běžeckého poháru.

Vlkovický rybník – leží mezi obcemi Vlkovice a Slavošovice, patří mezi nejstarší rybníky v Čechách. Rybník se datuje již v roce 1400, kdy ho zřejmě založil Jan Tožic z Tožic. V roce 1516 se Vlkovický rybník řadil mezi velké rybníky Štěpánka Netolického. Známý rybníkář Jakub Krčín ho později pojmenoval jako Pamatuj, což se ale příliš neujalo. Jeho rozloha činí 105 hektarů. Napájí ho Miletínský potok a další menší přítoky. 

Víte, že...

… jsou Jižní Čechy několikanásobným celostátním vítězem produktu cestovního ruchu Hipoturistika?