Alšova stezka

Pěší výlet mezi Miroticemi a Čimelicemi ukazuje nepříliš známou tvář jižních Čech. Zvlněná krajina svou surovostí místy připomíná horské oblasti, naopak vesnice mají tradiční vlídnou jihočeskou atmosféru.

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

12 km

Časová náročnost

2 hodiny

Terén

Polní cesty, šotolina, asfalt

Fyzická náročnost

Trasa je vhodná pro pěší turistiku nebo horská kola. Je vcelku příjemná a nenáročná, vede hlavně polními cestami. Vlastivědné zaměření stezky se promítá do jednotlivých zastavení, na nichž jsou návštěvníkům přibližovány historické, přírodní a archeologické zajímavosti oblasti.

Značení

ANO

Zajímavosti na trase

Mirotice -Toto bývalé královské městečko se malebně rozprostírá na březích Lomnice. Doporučujeme navštívit Muzeum Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého. V srpnu se na zdejším říčním ostrově koná Mirotické setkání loutek a hudby. Mirotický židovský hřbitov, založený r. 1681, je jedním z nejstarších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v jižních Čechách. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Budský dvůr - Jižní části obce Boudy dominuje barokní zámeček Budský dvůr, který dodnes nese zbytky původní vnější výzdoby. Dvůr postavila na místě roku 1720 vrchnost z Písku, aby maximálně využila potenciál kraje. Proto zde stávala draslárna, ovčín a pivovar. Malíř Mikoláš Aleš se zde sezná-mil se svou první ženou. Zámeček si několikrát zakreslil do svého skicáře a posloužil mu mimo jiné jako námět k ilustraci Jiráskovy povídky Husaři.

Viklan v lese Malý Kosatín - Jedná se o žulový útvar vytvarovaný působením eroze tak, že horní balvan se spodního dotýká jen malou plochou a při dotyku se pohybuje. Dříve se věřilo, že balvan sloužil v pravěku ke krvavým obřadům. Místo má mystickou atmosféru.

Botanická přírodní památka Malý Kosatín - Chráněná louka se zajímavou vlhkomilnou květenou je pravidelně kose-na a přístupný je jen její okraj.

Hrad u Bud - Pravěké hradiště ze starší doby železné bylo vybudováno mezi 7. stol. a 1. pol. 5. stol. př. Kr. Zachovaly se dvě linie ohrazení z nasucho kladených kamenů a část vnitřní konstrukce.

Samota u Nováků - Historie tohoto místa byla zachycena v povídce Terezy Novákové Železný kříž.

Rakovice - bývalý zámek a alej do Čimelic - Alej prastarých červených dubů vede z Rakovic do zámeckého parku v Čimelicích, kde se nachází zahradnictví.

Zámek Čimelice - Zámek Čimelice je jedinou památkou palácové architektury v barokním stylu na Písecku. Zámek je uzavřen, jeho interiéry byly značně zničeny po roce 1948, kdy sem byla umístěna filmová škola a odborné učiliště.

Čimelice - První písemná zmínka o obci pochází z období po roce 1400, ale okol-ní oblast byla osídlena již od pravěku. Tato vesnice bývá často zmiňována v souvislosti s koncem druhé světové války. Spekuluje se, že byla v místní vile na okraji obce podepsána kapitulace, čímž nadobro skon-čila druhá světová válka v Evropě. Pamětníci ovšem potvrzují, že k podpisu došlo v nedalekém mlýně v obci Rakovice. V Čimelicích se natáčel film Hogo Fogo Homolka. Ve všední dny lze v místních sádkách koupit čerstvé ryby.