Netolickou oborou za pověstmi a rožmberskými památkami

Příjemný rodinný okruh kulturní krajinou kolem zámku Kratochvíle

Výlet do Netolické obory, plánované chráněné krajinné památkové zóny kolem zámku Kratochvíle, oplývající množstvím rožmberských památek a opředené řadou pověstí.

Zámek Kratochvíle je stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby! Národní kulturní památku a perlu italského renesančního stavitelství v Čechách. Okázalý lovecký letohrádek s oborou a zahradou, si tu nechal v roce 1589 postavit vladař Vilém z Rožmberka. Často tu pobýval jeho bratr, známý Petr Vok z Rožmberka s celým dvorem.  Obklopuje ho tzv. Netolická obora, která byla největší oplocenou oborou pro zvěř v Čechách (3.000 ha, cca 30 rybníků). Ta sice už dnes neslouží původnímu účelu, dodnes však tvoří unikátní krajinný celek, který je ukázkou původní renesanční krajiny. Více o oboře zde anebo v letáčku.

Letáček k cyklovýletu, s mapkou trasy si můžete stáhnout zde: 1 strana  a 2 strana.

Informace o trase

Trasa: Netolice – Kratochvíle – Švarcenberk – Žitná – Hrbovská bašta – Hrbov rozcestí, dále buď Petrův Dvůr – Netolice nebo Hrbovské rybníky – Grejnarov – Podroužek – Netolice

Okruh je velmi krátký, cca 20 km a je proto vhodný pro rodiny s dětmi. Doporučujeme spojit výlet s návštěvou zámku Kratochvíle, popřípadě s muzeem nebo archeoparkem v Netolicích.

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Bývalá rožmberská myslivna s krčmou „Jagrhaus“ ze 16. století u stejnojmenného rybníka, později formanská hospoda „u Marků“. Narodil se zde uni. prof. Dr. Med, et Chir. Josef Fischl (1828 – 1892). Významný lékař židovského původu, autor desítek vědeckých prací, profesor na pražské lékařské fakultě.

2. „Nová myslivna“ – stála v rohu původní bažantnice. Byla postavena v roce 1697 podle návrhu netolického hejtmana Reinhardta pro oborního bažantníka. Na stavbu bylo použito stavebního Krčínova „zámečku“ Leptáče, který stával v zámecké zahradě těsně vedle nového zámku. Dnes sídlo Polesí Lesů ČR.

3. Zámek Kratochvíle – národní kulturní památka, renesanční rožmberský lovecký letohrádek dokončený v roce 1589. V roce 2011 dokončena nová expozice Renesance renesance.

4. Stoka Krčínka, část 1. – zbytek umělé stoky vybudované na konci 16. století Jakubem Krčínem z Jelčan, nedaleko stály zaniklé vesnice Horní a Dolní Třebánek.

5. Bývalý statek Švarcenberk – postaený zřejmě po roce 1719 v typickém Schwarzenberském stylu, zhruba v místech bývalé vesnice Šitice.

6. Žitná – osada, jejíž část zanikla v souvislosti s budováním obory. Zachovány stavby selského baroka, novogotická kaple, kovárna z r. 1857 a dřevěná stodola se šindelovou střechou, bývalý schwarzenberský dvůr z roku 1909, dnes s jízdárnou a chovem koní.

7. Samoty „u Jůzků“ – soubor stavení na hranicích obory. Zachována unikátní roubenka ještě s povalovým stropem z 18. století a dřevěná stodola.

8. Stoka Krčínka, část 2. – u rybníka Nadýmače, zachován i původní cihlový můstek. Možnost koupání.

9. Hrbovská bašta a sádky, nedaleko je v ohradě „mini zoo“.

10. Rozcestí „u Žižkova dubu“ – strom chráněný státem, stáří cca 250 let. Údajně se v těchto místech zastavil Jan Žižka při svém tažení na Prachatice.

11. Rozcestí pod Peklem – Peklo, tajuplný vrch s malebným souborem lidových staveb ze 17. – 19. století.

12. Petrův Dvůr – kulturní památka, bývalý rožmberský statek a hospodářské zázemí zámku, později sídlo schwarzenberské správy panství a pivovar.

13. Hrbovské rybníky – (26 a 11 ha-) postavené na konci 16. století rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan. Možnost koupání.

14. Ovčín – bývalý rožmberský statek a ovčín z konce 16. století.

15. Grejnarov – renesanční statek, původně majetek bohatého sladovnického rodu Greinarů. Martin Greinar z Veveří a z Mysletína byl vysokým rožmberským úředníkem, regentem a dvorním radou Petra Voka z Rožmberka.

16. Podroužek – největší rybník v tzv. netolické soustavě (30 ha), na břehu známý autocamp s restaurací. Každoročně na podzim v říjnu se zde koná tradiční jihočeský výlov Pod hrází rybníka je Podroužský mlýn. Možnost koupání.

 

Je součástí série tipů na cyklovýlety v rámci projektu Kolem kolem Netolic.