Eurovelo 13: Novohradské hory

Mezinárodní dálková cyklotrasa Eurovelo 13 měří více než 10 000 km, přičemž podél českých hranic s Bavorskem a Rakouskem má délku 867 km. Jejím posláním je neustále připomínat historii tzv. „Železné opony“, která více jak 40 let rozdělovala Evropu. Na trase EV 13 v jižních Čechách se setkáte s řadou míst, které vás s touto pohnutou historií seznámí, ať již formou informačních cedulí nebo prostřednictvím malých muzeí s dobovými exponáty (Bučina, Nové Hrady).

„Ze starých Šancí zbývá jen obrovský kamenný val, který dal kdysi osadě jméno. Každý kámen musel vzít člověk do ruky a položit ho k ostatním, najít pro něj vhodné místo. Tato zeď, dnes už porostlá mechem a splývající s lesem, vznikala po celé generace. A nebyla to zeď proti někomu, nestavěli ji Němci proti Čechům nebo Češi proti Němcům, i když leží na hranici. Ty kameny vynosili lidé z políček, aby si mohli zasadit pár řádek brambor a oves…Chybí odvaha vzpomínat, chuť vyprávět, chybějí staré hostince a cesty, které někam vedou. Ne turistické trasy, ne silnice, ale cesty, které nás provádějí živou krajinou. Chybějí hospodáři, kteří by navrátili novohradskému pomezí ráz kulturní krajiny. Chybí vědomí tradice, souvislosti, chybějí svaté sloupky a kapličky, chybí úcta k lidské práci a domovu.“ (z knihy Lesní eseje od Josefa Kroutvora).

Krása i bolest Novohradských hor je patrná v každém z jejích koutů, jimiž se prohnaly ideologie 20. století. Nechte se okouzlit samotou kvetoucích luk, hlubokými lesy i temnými vodami horských rybníků a bystřin. Odměnou vám bude trochu drsné, melancholické pohlazení po duši, které nejspíš nikde jinde nenajdete.