Zřícenina hradu Louzek

Zřícenina hradu Louzek

Hrad Louzek, ležící asi 4km jižně od Kaplice, se kdysi nacházel v blízkosti zemské cesty z Čech do Horního Rakouska

Zřícenina hradu Louzek stojí v lese na skalnatém ostrohu nad ústím Zdíkovského potoka do Malše. Tento původem strážní hrad, vybudovaný v blízkosti zemské stezky z Horního Rakouska do Čech, se na skalnatém ostrohu nad řekou Malší objevil kolem roku 1300. Do psané historie hrad vstupuje až v roce 1421, kdy je zmiňován v dopise Oldřicha z Rožmberka. Roku 1541 je ale již uváděn jako pustý. Jádro hradu tvořila věž, obytné a další stavby kolem malého nádvoří. Na přístupové cestě od severozápadu chránilo hrad opevnění. Z obranného systému je patrný dodnes val a příkop. Zachovaná jsou torza věže a paláce a zčásti i opevnění.

Přístupnost

celoročně

Vstupné

zdarma